Som led i at udvikle Det Bæredygtige Forsamlingshus har foreningen nedsat et Advisory Board bestående af personer, der dels har et godt kendskab til holistisk bæredygtighed og dels har en forbindelse til Frederiksberg.

Med i Advisory Boardet sidder:
– Steen Hildebrandt: (Professor Emeritus, PhD. Aarhus Universitet. Forfatter og foredragsholder)

– Mickey Gjerris: Associate Professor & Ph.D. University of Copenhagen, Department of Food and Resource Economics. Foredragsholder

– Michael Søgaard: Lektor, Aalborg Universitet, Bæredygtigt Design og Omstilling

– Lone Belling: Indehaver & forfatter, LIV OG LEDERSKAB

– Kristian Beyer: Stabs- og strategichef, Frederiksberg Forsyning

– Kirsten Jørgensen: Provst, Folkekirken på Frederiksberg

Advisory Boardet er medvirkende til at styre Det Bæredygtige Forsamlingshus’ fokuserede retning. Herunder hvilke temaer, der skal være omdrejningspunkt for oplæg, workshops, mv. Samtidig vil Advisory Boardet fungere som en solid støtte til udvidelse af netværk.