Hvordan gør vi?

  • Som første led har vi startet ”Foreningen til etablering af Det bæredygtige Forsamlingshus på Frederiksbeg”, hvor vi inviterer alle interesserede og nysgerrige til at deltage. 
  • Så snart det er muligt samles vi til første møde i foreningen (evt. virtuelt grundet Corona)
  • Vi inspirerer hinanden, brainstormer, deler gode ideer og erfaringer. Sammen styrker vi virkelysten og engagementet. 
  • Vi grupperer os efter interesser – lige fra praktiske opgaver til udformning af programmer og arrangementer.
  • Vi har dialog med centrale aktører.
  • Vi folder visioner og koncepter ud i takt med at rammer og muligheder udvikler sig. Vi starter med et pilotprojekt med enkelte arrangementer af forskellig karakter.

Konceptet for Det bæredygtige Forsamlingshus vil blive afprøvet i en velegnet lokation, evalueret og tilpasset de givne rammer og behov. Det Bæredygtige Forsamlingshus vil således blive etableret trinvis:

Trin 1: Konceptet afprøves. gennemføres og justeres af Foreningen til etablering af ”Det Bæredygtige Forsamlingshus”.

Trin 2: Efter evalueringen, etableres – hvis pilotprojektet er en succes, og det lykkes at skaffe midler – det egentlige foreningsdrevne ”Bæredygtige Forsamlingshus på Frederiksberg” 

Trin 3: Hvis lokaliteten tillader det, udvides aktiviteterne til også at omfatte udendørsarealer.  

Tilbage