Partnerskaber

…..der kan etableres partnerskab med Frederiksberg Forsyning om energi og vandbesparelser i hjemmet. Universiteter inddrages med for eksempel fremtidens mad – eller – bynatur og biodiversitet – eller – ideer til et nyt etisk kompas for det 21 århundrede, med fokus på samspillet mellem ydre og indre bæredygtighed. Også biblioteket og KUBE inddrages som partnere til sparring og formidling. Der er mange muligheder på Frederiksberg. 

Frederiksberg Kommune har i 2020 nedsat et Bæredygtighedsråd med centrale kapaciteter, som skal råde og vejlede Frederiksbergs politikere i den bæredygtige omstilling. Dette råd vil naturligvis blive inddraget som partner i forsamlingshuset. Forsamlingshuset vil her være et oplagt talerør mellem rådet og byens borgere.

Forsamlingshuset bliver, som et naturligt led i bæredygtighedsperspektivet, drevet som et Not-for-profit fortagende. Al overskud vil således blive investeret i enten egne udviklingsprojekter eller eksterne bæredygtige og socialøkonomiske projekter. 

Tilbage